Statsforvalteren i Oslo og Viken

Bolig- og velferdskonferansen 2021

 

 Programmet

Bolig- og velferdskonferansen 2021

Sundvolden Hotel 23.- 24. november


Programmet finner du her
Intro og outro Statsforvalteren

Dag 1 Fellesdel

Velkommen

v/ Une Kjølseth (for Ingvild Aleksandersen), Statsforvalteren i Oslo og Viken

Last ned lysbildene

Trøbbel i grenseflatene – samordnet innsats for utsatte barn og unge

v/ Inger Lise Skog Hansen, FAFO

Last ned lysbildene

Relasjonskompetanse – resultater gjennom samhandling

v/ Jan Spurkeland, Relasjonsledelse AS

Last ned lysbildene

Dag 1 Parallellsesjon 1: planlegging og ledelse

Helhetlig kommunal boligpolitikk

v/ Grethe Salvesvold, KS

Last ned lysbildene

Folkehelse i arealplanlegging

v/ Karoline Unnerud, Nasjonal forening for folkehelse

Last ned lysbildene

Slik jobber vi med bolig og velferd ved Nav

v/ Kristine Lier og Bjarte Rekvig, Nav Grünerløkka

Last ned lysbildene

Bli boende, en annerledes måte å jobbe på

v/ Bjørn Thollefsen, Drammen kommune

Last ned lysbildene

Dag 1 Parallellsesjon 2: samordning og virkemidler 1

Velferdslab – sånn gjør vi det

v/ Maria Mørk, Jon Ivar Berg og Maria Vatvedt, Fredrikstad kommune, samt Rebecca Brierley (Nav) og Øivind Ødemotland (tildelingskontoret), Velferdslab Fredrikstad

Last ned lysbildene

Ungdom på drift – hjelpere på leting

v/ Petter Dahle, NAPHA

Last ned lysbildene

Hvordan modernisere Navspråket og formidlingen

v/ Eva Bekkelund-Eriksen, Arbeid- og Velferdsetaten og Daria Druzd, Nav Ringerike

Last ned lysbildene

Dag 1 Parallellsesjon 3: samordning og virkemidler 2

Helhetlig virkemiddelbruk

v/ Erik Simensen og Helene Jordheim, Husbanken Øst

Last ned lysbildene

Innovasjonsprosjektet

v/ Une Tangen, KS

Last ned lysbildene

Velferdspiloten – helhetlig tilnærming til utsatte barnefamiliers behov

v/ Karin Oraug, Velferdspiloten; Kristian Marhaug, boligkoordinator og Hanne Espelund, Familietjenesten

Last ned lysbildene

Dag 2 Parallellsesjon 1: planlegging og ledelse

Leve hele livet: strategisk planlegging og sosiale problemer

v/ Gyda G. Spurkland og Veslemøy R. Lerheim, Asker kommune

Last ned lysbildene

Integrering i en fylkeskommunal sammenheng

v/ Ellen Bruun Torvik, Viken Fylkeskommune

Last ned lysbildene

Dag 2 Parallellsesjon 2: samordning og virkemidler 1

Byomfattende tiltak i Velferdsetaten

v/ Rune Sandholm, Mulighetshuset (EXIT) og Lumoo Lèon, Asker kommune Balingene, Mulighetshuset (Ungbo)

Last ned lysbildene

Sosiogeografisk segregering

v/ Annett Artnzen, Universitetet i Sør-Øst Norge og Parminder Kaur Bisal, Drammen kommune m.fl.

Last ned lysbildene

Dag 2 Parallellsesjon 3: samordning og virkemidler 2

Boligkjøpsmodeller

v/ Ingjerd Sælid Gilhus, OBOS

Last ned lysbildene

Leid bolig – et godt hjem

v/ Ellen Solberg, Selvaag Utleiebolig

Last ned lysbildene

Plussbolig og Selvaag City

v/ Sverre Molvik, Selvaag Bolig

Last ned lysbildene

Dag 2 Fellesdel

CRPD – Alle skal bo, også mennesker med nedsatt funksjonsevne

v/ Marina Gorruso, Husbanken Øst (Lynn Kristin Wandaas, Statsforvalteren i Oslo og Viken, sin presentasjon er kun tilgjengelig som lysbilder)

Last ned lysbildene til Wandaas Last ned lysbildene til Gorruso

Veien ut av fengsel for de dårligst fungerende innsatte

v/ Randi Rosenqvist

Last ned lysbildene

Livestream, nettside og film ble levert av Lexia Education

Logo-Lexia-Education (002)